28.2 C
Jaffna
June 12, 2024

Tag : ச்சபுல்டெபெக் உயிரியல் பூங்கா

உலகம்

மெக்சிகோ உயிரியல் பூங்காவிற்கு புதிய வருகை – புதிதாய் பிறந்த 5 மெக்சிகன் ஓநாய்க்குட்டிகள்!

divya divya
மெக்சிகோவில் உள்ள ச்சபுல்டெபெக் உயிரியல் பூங்காவில், புதிதாக 5 மெக்சிகன் ஓநாய்க்குட்டிகள் பிறந்துள்ளதால், அங்கு பணியாற்றும் ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். மெக்சிகோவில் உள்ள ச்சபுல்டெபெக் உயிரியல் பூங்காவில், புதிதாக 5 மெக்சிகன் ஓநாய்க்குட்டிகள் பிறந்துள்ளதால்,...