28.2 C
Jaffna
June 12, 2024

Tag : சேர்.பொன்.இராமநாதன் அரங்காற்று மற்றும் கட்புலக் கலைகள் பீடம்

இலங்கை

சங்கீத, நடன சிறப்பு நுண்கலைமாணி கற்கைக்கான உளச்சார்பு பரீட்சை விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி நீடிப்பு!

Pagetamil
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக சேர்.பொன்.இராமநாதன் அரங்காற்று மற்றும் கட்புலக் கலைகள் பீடத்தினால் நடத்தப்படும் சங்கீதத்தில் சிறப்பு நுண்கலைமாணி மற்றும் நடனத்தில் சிறப்பு நுண்கலைமாணி கற்கை நெறிகளுக்கு மாணவர்களைத் தெரிவு செய்வதற்கான உளச்சார்புப் பரீட்சைக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான முடிவுத்...