28.9 C
Jaffna
July 15, 2024

Tag : சுதத் சமரவீர

இலங்கை

தொற்றுநோய் விஞ்ஞான பிரிவின் பணிப்பாளருக்கு இடமாற்றம்!

Pagetamil
தொற்றுநோய் விஞ்ஞான பிரிவின் விசேட வைத்திய நிபுணர் சுதத் சமரவீர, டெங்கு ஒழிப்பு பிரிவின் பணிப்பாளராக இடமாற்றப்பட்டுள்ளார்....