28.9 C
Jaffna
July 16, 2024

Tag : கைகளையும் கால்களையும் வெள்ளையாங மாற்ற…..

லைவ் ஸ்டைல்

பெண்களே…உங்க கருப்பான கைகளையும் கால்களையும் வெள்ளையா மாற்ற வேண்டுமா…..!

divya divya
பெண்களே…உங்க கருப்பான கைகளையும் கால்களையும் வெள்ளையா மாற்ற வேண்டுமா…..! கோடை வெப்பம் அதிகமாக இருந்தபோதிலும் உங்கள் முகம் ஒளிரும். அதற்காக பல விஷயங்களை நீங்கள் செய்திருப்பீர்கள். ஆனால் சூரியனின் அதிகப்படியான வெளிப்பாடு காரணமாக கருப்பாக...