28.9 C
Jaffna
July 15, 2024

Tag : கல்முனையை தமிழ் தரப்பு விட்டுத்தராவிட்டால் இனப்பிரச்சினை தீர்வில் ஒத்துழையோம்: எச்.எம்.எம்.ஹரீஸ்

இலங்கை கிழக்கு

கல்முனையை தமிழ் தரப்பு விட்டுத்தராவிட்டால் இனப்பிரச்சினை தீர்வில் ஒத்துழையோம்: எச்.எம்.எம்.ஹரீஸ்

Pagetamil
கல்முனை விவகாரத்தில் விட்டுக்கொடுப்பு செய்வதற்கு தமிழ் தரப்பு முன்வரா விட்டால் இனப்பிரச்சினை தீர்வு மற்றும் அதிகாரப்பகிர்வு விடயத்தில் முஸ்லிம் சமூகம் பரஸ்பரம் புரிந்துணர்வோடு ஒன்றித்து பயணிக்க முடியாத துர்ப்பாக்கியம் ஏற்படலாம் என்று திகாமடுல்ல மாவட்ட...