28.1 C
Jaffna
June 21, 2024

Tag : உலர்பழ வர்த்தகம் பாதிப்பு

இந்தியா

தலிபான்களால் இந்தியாவில் உலர் பழ வர்த்தகம் பாதிப்பு!

divya divya
தலிபான்கள் ஏற்றுமதியை நிறுத்தியதால் இந்தியாவில் உலர்பழ வர்த்தகம் பாதிப்பு ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து இந்தியாவுக்கு அதிக அளவில் உலர்பழங்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டது. கடந்த ஆண்டு மட்டும் 55 கோடி டாலர் அளவுக்கு ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து இந்தியாவுக்கு...